Miluji barvy. Barvy jsou pro mě nejdůležitější. Hra barev, souhra barev, tanec barev. Okolní svět ke mě promlouvá svým tichým jazykem barev. Vedeme spolu dialog, jehož obsah nelze slovy dost přesně vyjádřit. Jsem fascinovaná nekonečným množstvím variant barevných kombinací a stejně tak nekonečnou škálou mých pocitových odstínů, které barvy vyvolávají. 


Vyjadřovat se pomocí sešíváním kousků hadříků má své jisté limity. Zjednodušit vyjádření pocitu, který chci zachytit a který je ve své podstatě nezachytitelný je pro mne vždy dobrodružnou cestou během které, se potýkám s mnohými překážkami a omezeními, jak vnějšími, tak mými vnitřními.

Moje textilní díla odrážejí především stav duše. Vycházím z pocitů, které se snažím vyjádřit barvou, kombinacemi barev a tvary, které mohu vytvořit patchworkovou technikou a jednoduchou aplikací. Jednotlivá díla vznikají dlouho před tím, než si sednu ke stroji. Někde uvnitř mne se rodí něco, co chci sdělit a k tomu pak hledám vhodné látky, ale někdy mě naopak nějaká látka zaujme, připomene mi cosi, vzpomínku, situaci, ze které zůstal jen jakýsi záchvěv někde uprostřed hrudi. A tak se to pak pokouším vyjádřit.


"Kompasy" je série textilních obrazů, která vznikla během mého pobytu v Anglii.