Miluji barvy. Barvy jsou pro mě nejdůležitější. Hra barev, souhra barev, tanec barev. Okolní svět ke mě promlouvá svým tichým jazykem barev. Vedeme spolu dialog, jehož obsah nelze slovy dost přesně vyjádřit. Jsem fascinovaná nekonečným množstvím variant barevných kombinací a stejně tak nekonečnou škálou mých pocitových odstínů, které barvy vyvolávají. 


Vyjadřovat se pomocí sešíváním kousků hadříků má své jisté limity. Zjednodušit vyjádření pocitu, který chci zachytit a který je ve své podstatě nezachytitelný, je pro mne vždy dobrodružnou cestou během které, se potýkám s mnohými překážkami a omezeními, jak vnějšími, tak vnitřními.

Moje textilní díla odrážejí především stav duše. Vycházím z pocitů, které vyjadřuji  kombinacemi barev a tvarů, tak jak mi to dovolí patchworková technika s jednoduchou aplikací. Jednotlivá díla vznikají dlouho před tím, než si sednu ke stroji. Někde uvnitř mne se rodí něco, co chci sdělit a k tomu pak hledám vhodné odstíny látek. Jindy mě naopak nějaká látka zaujme, připomene mi cosi, vzpomínku, situaci, ze které zůstal jemný otisk někde uprostřed hrudi. A ten se pak pokouším vyjádřit a pozvat tím diváka k rozpomínání se na jeho vlastní otisky okamžiků spojení se s duší.


"Kompasy" je série textilních obrazů, která vznikla během mého pobytu v Anglii."Kompasy" je série textilních energetických objektů, která vznikla během mého pobytu v jihozápadní části Anglie. Žila jsem zde téměř tři roky a většinu času jsem strávila v přírodě a především na pobřeží moře. Naučila jsem se s přírodou splynout, rozumět její symbolické řeči a tím jsem oživila svůj pramen a zdroj esenciální moudrosti, která je společná všemu, co existuje na planetě Zemi.


Jsem textilní výtvarnice a patchwork je má oblíbená technika. Vyjadřovat se pomocí sešíváním kousků hadříků má však své limity. Zjednodušit vyjádření pocitu, který chci zachytit a který je ve své podstatě nezachytitelný, je pro mne vždy dobrodružnou cestou, během které se potýkám s mnohými překážkami a omezeními. Vnějšími a vnitřními.

Moje textilní díla odrážejí především stav duše. Vycházím z pocitů, které se snažím vyjádřit barvou, kombinacemi barev a tvary, které mohu vytvořit patchworkovou technikou a jednoduchou aplikací. Jednotlivá díla vznikají dlouho před tím, než si sednu k šicímu stroji. Někde uvnitř mne se rodí něco, co chci sdělit a k tomu pak hledám vhodné látky, ale někdy mě naopak nějaká látka zaujme, připomene mi cosi, vzpomínku, situaci, ze které zůstal jen jakýsi záchvěv někde uprostřed hrudi. A to pak pokouším vyjádřit.

Práce na Kompasech byla ojedinělá v tom, že jsem se snažila zachytit pocit - stav transcendentna, který jsem zažívala při svých každodenních toulkách po pobřeží a v přírodě vůbec. Těmito prožitky, které jsou ve své podstatě neuchopitelné a bránící se být vyjádřeny racionálně a přímočaře, jsem byla okouzlena, uchvácena a současně až zahlcena, že jsem jednoduše musela dát průchod touze po jejich zachycení a vyjádření.


Při práci jsem byla jakousi tenkou ale pevnou linkou spojena s tou mou částí bytosti, která byla pevně usazena v  prostoru bezčasé harmonie a míru.

Proto každý jednotlivý kompas není pouze výtvarný předmět, ale hlavně příležitost umožňující divákovi vstoupit do stejných prostorů posvátné nesmírnosti, jakou jsem zažívala sedíce tváří v tvář oceánu já.