Kompas č.7

Pohyb

Keře hlodaše kvetou i během zimy, ale na jaře se "úplně zblázní" všude je zářivá žlutá. Tyhle keře jsou zblízka spíš nepřátelské. Pichlavé jehličky a trny neprostupně pokrývají srázy. Chtěla jsem zachytit ten žlutý pocit. Nejen z lišejníků, z hlodašů ale také z narcisů, které z jara v hojném počtu kvetou podél silnic a cest. Ta žlutá mě nutila k neklidu, k pohybu, k akci. Fyzické bytí.  Zouvám si po zimě poprvé boty a bosýma nohama vnímám hlínu, svou váhu, stejně jako vítr na tváři. Propojení. A tlukot srdce .