28 kompasů


Projekt 28 Kompasů vznikl během mého pobytu v anglickém Cornwallu.  Během každodenních toulek po pobřeží a meditacích tváří v tvář oceánu, jsem zažívala stavy transdendentna. Těmito prožitky, které jsou ve své podstatě neuchopitelné a bránící se být vyjádřeny racionálně, jsem byla tak okouzlena a uchvácena, že jsem jednoduše musela dát průchod své touze po jejich zachycení a vyjádření.

Můj vlastní osobní příběh se proplétal s hlubokými vhledy. Naučila jsem se s přírodou splynout, rozumět její symbolické řeči a tím oživit svůj vlastní zdroj moudrosti, harmonie a vnitřního míru.

Serie artquiltů je zvědomění pomíjivosti na pozadí věčnosti. Barvy, nálady, počasí, denní a roční doby se měnily a horizont a kulisy pobřežních útesů zůstávaly stejné. 

KOMPAS UKAZUJE SMĚR!

Mým záměrem je vtáhnout diváka do příběhu kompasů, který vždy ukazuje směrem dovnitř, do středu, k pravému Já. Vytvářím příležitost, aby se pohroužením do symbolické řeči barev a tvarů dotknul svého vlastního vnitřního prostoru míru a harmonie.