28 kompasů


"Kompasy" je série textilních energetických objektů, která vznikla během mého pobytu v jihozápadní části Anglie. Žila jsem zde téměř tři roky a většinu času jsem strávila v přírodě a především na pobřeží moře. Naučila jsem se s přírodou splynout, rozumět její symbolické řeči a tím jsem oživila svůj pramen a zdroj esenciální moudrosti, která je společná všemu, co existuje na planetě Zemi.


Miluji barvy.  Hra barev, souhra barev, tanec barev. Okolní svět ke mě promlouvá svým tichým jazykem barev. Vedeme spolu dialog, jehož obsah nelze slovy dost přesně vyjádřit. Jsem fascinovaná nekonečným množstvím variant barevných kombinací a stejně tak nekonečnou škálou mých pocitových odstínů, které barvy vyvolávají. 

Jsem textilní výtvarnice a patchwork je má oblíbená technika. Vyjadřovat se pomocí sešíváním kousků hadříků má však své limity. Zjednodušit vyjádření pocitu, který chci zachytit a který je ve své podstatě nezachytitelný, je pro mne vždy dobrodružnou cestou, během které se potýkám s mnohými překážkami a omezeními. Vnějšími a vnitřními.

Moje textilní díla odrážejí především stav duše. Vycházím z pocitů, které se snažím vyjádřit barvou, kombinacemi barev a tvary, které mohu vytvořit patchworkovou technikou a jednoduchou aplikací. Jednotlivá díla vznikají dlouho před tím, než si sednu k šicímu stroji. Někde uvnitř mne se rodí něco, co chci sdělit a k tomu pak hledám vhodné látky, ale někdy mě naopak nějaká látka zaujme, připomene mi cosi, vzpomínku, situaci, ze které zůstal jen jakýsi záchvěv někde uprostřed hrudi. A to pak pokouším vyjádřit.

Práce na Kompasech byla ojedinělá v tom, že jsem se snažila zachytit pocit - stav transcendentna, který jsem zažívala při svých každodenních toulkách po pobřeží a v přírodě vůbec. Těmito prožitky, které jsou ve své podstatě neuchopitelné a bránící se být vyjádřeny racionálně a přímočaře, jsem byla okouzlena, uchvácena a současně až zahlcena, že jsem jednoduše musela dát průchod jejich vyjádření a zhmotnění.

Při práci jsem byla jakousi tenkou ale pevnou linkou spojena s tou mou částí bytosti, která byla pevně usazena v  prostoru bezčasé harmonie a míru.

Proto každý jednotlivý kompas není pouze výtvarný předmět, ale hlavně energetický objekt umožňující divákovi vstoupit do stejných prostorů posvátné nesmírnosti, kterou jsem zažívala sedíce tváří v tvář oceánu.