Kompas č.24

sdílení, komunikace, 

Mořská mlha. Zavalí pobřeží a v mžiku změní sluneční den na bezčasí, kde denní fáze nedávají smysl. Ztlumí zvuky a všechno obalí do kokonu nejasnosti a oddělení. Chvíle, kdy se ztratí perspektiva, prostor a jasné horizonty. Náhle, uprostřed jasného dne je hustá mlha. Léčivé osamění, čas na zhojení ran.