Kompas č.18

ztišení, ticho,nádech

Seběhnout ráno z kopce k moři, nebo se jít projít po cestičce nad útesy a pozorovat, jak se vycházející slunce zrcadlí na hladině. Jsem součástí, jserm pozorovatelkou, vnímám tento jedinečný okamžik a tím ho vytvářím a uchovávám