Kompas č.17

kreativita, flexibilnost,vynalézavost 

Možnosti. Rozepjetí křídel. Let. Křik. Pohyb.

Racci a jejich křik, který je neodmyslitelnou součástí mořského pobřeží. Zkoušet, chybovat a učit se a poznávat. Lety a pády.

Touha a potřeba zachytit to, co mě tak silně ovlivňovalo, měnilo a formovalo nanovo. Stejně, jako písečné struktury po odlivu, stejně jako kroužení racků. Stále stejné a pokaždé jiné.