Kompas č.14

harmonie

Hlubiny tušené. Obzor oddělující modrou od modré. A nikdy to nebylo stejné a nikdy se mi neomrzelo se dívat  na ten modrý prostor. Přinášel mi lehkost a stabilitu vyrovnaných jazýčků vah. Jak snadné bylo tváří v tvář těmto modrým prostorům zažívat mysl osvobozenou od ochoty následovat myšlenky. Osvobozenou od ochoty vytvářet obavy, aktivovat úzkosti a strachy. Tento vyživující stav, nastával bez úsilí a snahy. Přirozeně. Přirozeně, protože ve mně vždy byl a je.